ทางเลือกในการอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในบ้านอย่างไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัย สิ่งนี้ทำให้จำเป็นต้องทำการตรวจสอบบ้านให้เสร็จสิ้นหากคุณกำลังจะซื้อบ้านใหม่หรือหากคุณทำการตรวจสอบครั้งล่าสุดเป็นเวลานาน ในการตรวจสอบด้วยตนเอง อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าต้องมีความเข้าใจมาตรฐานการตรวจบ้านในพื้นที่ของคุณเป็นอย่างดี ในหลายกรณี ผู้ซื้อบ้านจะไม่รู้เกี่ยวกับมาตรฐานของบ้านที่ตนจะซื้อ ผู้ตรวจการบ้านที่ได้รับใบอนุญาตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานจะดำเนินการตรวจสอบและออกรายงาน ในพื้นที่ของเรา

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าที่ผ่านการรับรอง

จะจัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของอาคาร ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อที่คาดหวังสามารถสรุปข้อตกลงและจัดหาทรัพย์สินได้หากมาตรฐานความปลอดภัยได้รับการยืนยันในรายงาน ครั้งหนึ่งเราจ้างผู้ตรวจการบ้านในนิวเจอร์ซีย์จากบริษัทที่มีชื่อเสียง เราชอบวิธีที่เขาทำการตรวจบ้าน อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า เนื่องจากบริษัทไม่ได้ทำงานให้กับธนาคารใด ๆ และสำหรับลูกค้าเท่านั้น ผู้ตรวจสอบจึงมีรายการตรวจสอบที่ละเอียดถี่ถ้วนซึ่งพวกเขาปฏิบัติตามอย่างถี่ถ้วน เราใช้รายการตรวจสอบเดียวกันมาหลายปีเพื่อค้นหาความเสียหายร้ายแรงต่อทรัพย์สินของเรา เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสายเคเบิลเข้าบริการ

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและตรวจสอบส่วนประกอบภายในด้วย รวมถึงความเข้ากันได้และขนาดของวัสดุที่ใช้สำหรับสายบริการและสายป้อน นอกจากนั้น เปรียบเทียบขนาดฟิวส์และขนาดสายไฟเพื่อดูความจุและทำการตรวจสอบสำหรับการแตะสองครั้ง ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบการต่อสายดินของอาคารที่เหมาะสมและการเดินสายของระบบจำหน่ายไฟฟ้าหลัก มีการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อของตัวนำสายดินและอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า มองหาความเสียหายหรือการกัดกร่อนของตัวนำ ขอแนะนำให้ใช้ท่อร้อยสายเพื่อป้องกันตัวนำจากความเสียหาย 

การตรวจสอบยังคงดำเนินต่อไปด้วยการตรวจสอบความผิดพลาด

ในอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน นอกจากนี้ เขาทดสอบเพื่อดูว่าความจุแอมป์ของอุปกรณ์เข้ากันได้กับสายไฟที่เชื่อมต่อหรือไม่ การตรวจสอบยังรวมถึงสวิตช์ โคมไฟ อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าเรามีความสุขที่ได้เห็นผู้ตรวจการบ้านของ พิจารณาผู้ขัดขวางวงจรความผิดปกติที่พื้นซึ่งให้การป้องกันจากไฟฟ้าช็อต ผู้ตรวจการบ้านในรัฐนิวเจอร์ซีย์บอกว่าเป็นกิจวัตรในการตรวจสอบข้อบกพร่องทั่วสายไฟที่มีอยู่ในอาคาร เขามองหาลูกบิดและท่อ สายไฟวงจรสาขา และสายไฟวงจรสาขาอลูมิเนียม ดูเหมือนว่าคนเหล่านี้จะพบข้อผิดพลาดน้อยที่สุดในระบบสายไฟ 

ข้อบกพร่องที่มักพบ ได้แก่ กล่องรวมสัญญาณที่ไม่มีฝาปิด การต่อประกบ และการใช้สายไฟต่อเพื่อประกอบเป็นสายไฟถาวร ผู้ตรวจการบ้านของนิวเจอร์ซีรายงานการค้นพบทั้งหมดของเขาและให้คำแนะนำตามข้อสังเกตของเขา นอกจากนี้ เขายังแนะนำให้อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอย่างละเอียดในบางพื้นที่ที่เขาสงสัยว่ามีข้อบกพร่อง เขาแนะนำว่าจะต้องนำมาตรการแก้ไขมาใช้โดยเร็วเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาและทำให้บ้านปลอดภัย แม้ว่าเราจะมีข้อจำกัดในการตรวจสอบบ้าน แต่รายการตรวจสอบช่วยให้เราค้นหาข้อผิดพลาดที่สำคัญได้

อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://thermotracer.co.th/about/

This entry was posted in การศึกษา. Bookmark the permalink.

Comments are closed.